Maandelijks archief: maart 2014

Wat is cultuur?

Veel mensen vragen zich af waar de term cultuur nu eigenlijk voor staat. In een cultuur worden ervaringen, waarden en kennis door een sociale eenheid gedeeld. Deze sociale eenheid kan uit veel verschillende samenstellingen bestaan. Zo kan je denken aan een land, maar ook aan groep die in een bepaalde religie gelooft. Het komt erop neer dat iedere cultuur zijn eigen waarden heeft. Maar niet alleen waarden zijn belangrijk binnen een cultuur, zo ook rituelen, symbolen en helden. Waarden zijn de gedragsnormen binnen een groep. Wat wordt er slecht of goed in een groep gevonden. Wat is mooi en lelijk?

Rituelen zijn handelingen. Deze handelingen zijn niet echt nodig om een doel te bereiken. Echter, binnen een cultuur worden ze wel belangrijk gevonden. Denk maar eens aan de besnijdenis bij de islam. Iedere cultuur heeft ook helden. Helden zijn vooraanstaande personen. Een held kan iemand zijn die in het verleden veel heeft betekend voor de groep. Je kunt dan denken aan Willem van Oranje. Binnen een cultuur zijn er ook symbolen. Deze symbolen hebben waarde voor de groep. Je kunt dan denken aan afbeeldingen en voorwerpen. Maar ook aan molens in het Nederlandse landschap of de oranje tulpen van Nederland. Een cultuur omvat dus allerlei zaken en dat kan een cultuur dan ook zeer complex maken.